Ross Holidays
Meer over Klantenservice

Reisverzekering

Reisverzekering
Een zorgeloze vakantie betekent ook weten dat u goed verzekerd bent tegen eventuele risico’s gedurende uw reis. De reisverzekering van de Europeesche geeft u deskundige hulpverlening via de Europeesche Hulplijn, die dag en nacht bereikbaar is. Tevens keren zij vergoedingen uit bij onvoorziene kosten, voortkomend uit ziekte/ongeval of sterfte van u of andere verzekerde. Of een schade aan uw vakantieverblijf of verlies van bagage.

Doorlopende reisverzekering
Wanneer u regelmatig reist, is een doorlopende reisverzekering vaak voordeliger. U bent het gehele jaar verzekerd en u heeft geen omkijken meer naar de verzekering, zelfs niet tijdens een weekendje weg in Nederland. De medewerkers van Ross Holidays vertellen u er graag meer over.

Europeesche Hulplijn
Indien u een reisverzekering heeft afgesloten via de Europeesche, ontvangt u actieve hulp via de Europeesche Hulplijn. In noodgevallen (zoals ernstige ziekte, ziekenhuisopname of een ernstig ongeval in het buitenland of ernstige familieomstandigheden thuis) moet er heel wat geregeld worden. Denk bijvoorbeeld aan het vervoer terug naar Nederland. Het kan zelfs zijn dat er van een ambulancevliegtuig gebruik gemaakt moet worden. De hulpverlening in het buitenland en de noodzakelijke terugreis hoeft u in deze gevallen niet zelf te regelen. Daarvoor kunt u een beroep doen op de alarmcentrale Europeesche Hulplijn. Die biedt het gehele jaar, 24 uur per dag, professionele hulp.

Premies reisverzekering 
Hieronder ziet u de premies. Dit zijn premies per persoon per dag, tenzij anders aangegeven. Kinderen t/m 4 jaar zijn gratis meeverzekerd.

Combinatie

Basisdekking

Comfortdekking

Optimaal

Dekking exclusief geneeskundige kosten en ongevallen

€ 1,12

€ 1,27

Dekking inclusief geneeskundige kosten en ongevallen

€ 1,67

€ 1,92

€ 2,80*

* alleen inclusief geneeskundige kosten en ongevallen dekking mogelijk en inclusief reis rechtsbijstand.

€ 0,-

€ 0,-

 

Poliskosten 
De poliskosten bedragen € 5,- per polis. Bij gelijktijdig afsluiten van de Annulering Garantieverzekering en de Reisverzekering zijn de poliskosten slechts eenmaal verschuldigd.

Dekkingsoverzicht reisverzekering
Hieronder vindt u een samenvattend overzicht van dekkingsonderdelen en verzekerde bedragen. De verzekerde bedragen zijn maxima per verzekerde per reis, tenzij anders vermeld.

Basis

Comfort

Optimaal

Personenhulp

kostprijs

kostprijs

kostprijs

Extra onvoorziene kosten

kostprijs

kostprijs

kostprijs

Telecommunicatiekosten

50,-

100,-

150,-

Schade aan vakantieverblijf (bij schade boven € 25,-)

100,-

300,-

500,-

Bagage totaal

1.000,-

3.000,-

5.000,-

Mobiele telefoons, max.

100,-

300,-

500,-

iPods, tablets, laptops, foto- en filmapparatuur, max.

500,-

1.500,-

2.500,-

Eigen risico per gebeurtenis

100,-

50,-

0,-

Geld

500,-

500,-

500,-

Geneeskundige kosten

Gemaakt buiten Nederland

kostprijs

kostprijs

kostprijs

Gemaakt binnen Nederland

500,-

1.000,-

1.000,-

Tandheelkundige kosten

250,-

350,-

500,-

Ongevallen

Bij overlijden

12.500,-

25.000,-

25.000,-

Bij blijvende invaliditeit

35.000,-

75.000,-

75.000,-

Reisrechtsbijstand

(alleen bij Optimaal)

kostprijs

 

Voorwaarden reisverzekering
Bekijk de voorwaarden van de reisverzekering van de Europeesche.