Ross Holidays
Meer over Klantenservice

Annuleringsverzekering

Logo Europeesche verzekeringenVakantie betekent plezier. Even bijkomen van de drukte van alledag. Meestal tenminste, want er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor u uw vakantie moet afzeggen of afbreken. Een ongeval, ziekte of het verlies van bagage, het kan uw vakantie een onverwachte wending geven. De ongemakken die hieruit voortkomen zijn al vervelend genoeg. Daarom biedt Ross Holidays een annuleringsverzekering aan van de Europeesche. U bent via hen goed verzekerd.

Annuleringsverzekering
Stel dat uw reis door omstandigheden niet door kan gaan of moet worden afgebroken. De annuleringsverzekering dekt de annuleringskosten die u moet betalen als u de reis helemaal moet afzeggen. En bij voortijdige terugkeer bestaat het recht op vergoeding van niet genoten vakantiedagen.

In welke gevallen worden uw annuleringskosten vergoed?
> Bij overlijden, ernstige ziekte of ongeval van uzelf, uw ex-partner of uw familieleden in de 1e, 2e graad of personen met wie u duurzaam samenwoont, of overlijden van familieleden 3e graad;
> Bij zwangerschap van u of uw partner;
> Bij een medisch noodzakelijke ingreep die onverwacht tijdens de reis moet plaatsvinden;
> Bij onvrijwillige werkloosheid en daarbij het verlies van een vast dienstverband;
> Bij materiële schade aan uw eigendom, huurwoning of bedrijf in Nederland;
> Bij definitieve ontbinding van uw huwelijk of duurzame relatie met aantoonbaar gezamenlijk huishouden;
> Bij diefstal, verlies of vermissing van noodzakelijke reisdocumenten op de dag van vertrek.

Allrisk annuleringsverzekering
Wilt u zelf kunnen bepalen om welke reden u uw geboekte reis annuleert? Kies dan voor de Allrisk annuleringsverzekering. Behalve een beroep op de bovenstaand genoemde voorwaarden, kunt u annuleren om een reden die voor u belangrijk is. Bijvoorbeeld als uw vriend(in) ernstig ziek wordt, of als u toch die nieuwe baan krijgt en snel moet beginnen. U krijgt voor deze extra annuleringsredenen 75% van de annuleringskosten vergoed. Uitzondering is het hebben van geen zin, tegenvallende weersomstandigheden of indien er reeds door een andere instantie wordt uitgekeerd (bijvoorbeeld Calamiteitenfonds).

Premies annuleringsverzekering

Annulering

5,5% van de reissom

Allrisk annulering

7% van de reissom

 

Indien u aangewezen bent op iemand die uw taken waarneemt, zoals een zakelijk waarnemer of een verzorger van uw huis, huis-dieren of planten? Ook deze persoon kunt u meeverzekeren voor een toeslagpremie van 1%.

De premie wordt verhoogd met 21% assurantiebelasting plus € 5,- poliskosten per polis. De assurantiebelasting is onder voorbehoud van wettelijke tariefswijzigingen.

Voorwaarden annuleringsverzekering
Bekijk de voorwaarden annuleringsverzekering