Ross Holidays
Meer over Praktische informatie zeilvakantie

Verzekeringen

Alle jachten zijn volledig verzekerd. Er is echter altijd een bedrag aan eigen risico, dit is afhankelijk van het type boot. Dit bedrag is tevens de borgsom die in de haven aan de reder betaald dient te worden. Indien de jacht zonder beschadiging wordt teruggebracht, krijgt u de borgsom terug.

Vakantie betekent plezier. Ontspannen in een andere, inspirerende omgeving en bijkomen van de drukte van alledag. Meestal tenminste, want er kunnen zich altijd omstandigheden voordoen waardoor u uw vakantie moet afzeggen of afbreken. Een ongeval, ziekte of het verlies van bagage, het kan uw vakantie een onverwachte wending geven. Ross Holidays wil maar één ding: dat u met een gerust hart kunt genieten van uw welverdiende vakantie. Daarom hebben wij gekozen voor de Reis- en Annuleringsverzekering van verzekeraar de Europeesche. U bent via hen goed verzekerd tegen een aantrekkelijke premie.

GARANTIE ANNULERINGSVERZEKERING
Stel, uw reis kan door omstandigheden niet doorgaan of moet afgebroken worden. De Garantie annuleringsverzekering dekt de annuleringskosten die u moet betalen als u de reis helemaal moet afzeggen. En bij voortijdige terugkeer bestaat het recht op vergoeding van de vollédige reissom. U kunt in dit geval dus een nieuwe reis boeken zonder dat u daar extra geld voor kwijt bent.
In die gevallen waar geen recht op vergoeding van de vollédige reissom bestaat, krijgt u een vergoeding voor de niet genoten vakantiedagen: bij uitstel, vertraging bij aankomst of een ziekenhuisopname tijdens de reis. Afhankelijk van de gebeurtenis kan er een maximale vergoeding gelden. Voor vertraging bij aankomst geldt een minimum aan vertraging van 8 uur.

In welke gevallen worden uw annuleringskosten vergoed?
– bij overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalsletsel van uzelf, uw familieleden in de 1e of 2e graad of personen met wie u duurzaam samenwoont;
– bij zwangerschap;
– bij een medisch noodzakelijke ingreep die onverwacht tijdens de reis moet plaatsvinden;
– bij materiële schade aan uw eigendom, huurwoning of bedrijf in Nederland;
– bij echtscheiding of ontbinding van een samenlevingscontract;
– bij een onverwachte oproep voor een herexamen;
– bij diefstal, verlies of vermissing van noodzakelijke reisdocumenten.

De premie hiervoor is 6% van de reissom. Bent u gedurende uw vakantie aangewezen op iemand die uw taken waarneemt, zoals een zakelijk waarnemer of een verzorger van uw huis, huisdieren of planten? Dan is het goed om te weten dat u ook het uitvallen van de waarnemer kunt meeverzekeren. De toeslagpremie hiervoor is 1% van de reissom. De premie voor de Garantie annuleringsverzekering wordt verhoogd met 21% assurantiebelasting plus € 5,- poliskosten per polis. De assurantiebelasting is onder voorbehoud van wettelijke tariefswijzigingen.

REISVERZEKERING
Onbekommerd vakantie vieren, waar ook ter wereld. Even weg uit de dagelijkse routine en genieten van een nieuwe vakantie. Een zorgeloze vakantie betekent ook: zeker weten dat u goed verzekerd bent tegen eventuele risico’s. Dan is het natuurlijk wel zo prettig dat er op onvoorziene momenten iemand voor u klaar staat. Niet alleen bij financieel ongemak, maar ook met snelle, accurate hulp wanneer u dat nodig heeft. En dat is precies wat de Europeesche voor u doet, met een reisverzekering op maat en de Europeesche Hulplijn die dag en nacht bereikbaar is. De basisdekking vormt het uitgangspunt van de verzekering en bestaat uit de onderdelen personenhulpverlening, telecommunicatiekosten, buitengewone kosten (bijvoorbeeld extra reis- en verblijfkosten door een ernstige ziekte) en bagage. Daarnaast kunt u kiezen uit diverse uitbreidingen, zoals geneeskundige kosten, (winter)-sport en hulp & huur vervoermiddel. Als u de verzekering uitbreidt met de Comfortdekking, heeft u de meest complete vakantiereisverzekering.

Comfortdekking
De Comfortdekking kent hogere verzekerde bedragen én ook nog eens 2 jaar nieuwwaarde voor bagage. Geneeskundige kosten voor huisdieren zijn meeverzekerd. Vakantie betekent plezier.

 

VERZEKERING TEGEN SCHADE AAN LOGIES VERBLIJVEN
Deze verzekering biedt een dekking indien er door uw toedoen schade aan uw logiesverblijf ontstaat. Zoals schade aan inventaris en privé zwembad of schade aan voordeur als gevolg van het verloren gaan van de sleutel van het logiesverblijf. De premie bedraagt € 10,- per polis inclusief assurantiebelasting, exclusief poliskosten € 5,-. De vergoeding is met een minimum van € 25,- en een maximum van € 2.500,-. Vraagt u naar de voorwaarden.

Dekking schade logies verblijven
Uitkering wordt verleend voor:
-schade aan logiesverblijven, de inventaris en speeltoestellen en privé-zwembad in de tuin van het logiesverblijf, die verzekerde in huur of gebruik zijn gegeven.
-schade aan een gedurende het verblijf gehuurd kluisje als gevolg van het verloren gaan van de sleutel hiervan.
-schade aan de voordeur wanneer deze, als gevolg van het verloren gaan van de sleutel van het logiesverblijf, moet worden opengebroken.
-het inhouden van de vooruitbetaalde borg in geval van schade aan de gehuurde boot. Geen uitkering wordt verleend voor schade ontstaan door het varen met het logiesverblijf.
-uitkering wordt verleend als verzekerde voor de schade aansprakelijk is en deze hoger is dan € 25,-.
-de maximale uitkering bedraagt € 2.500,- per huurovereenkomst.

PREMIES REISVERZEKERING 
Hieronder ziet u de premies. Dit zijn premies per persoon per dag, tenzij anders aangegeven. Kinderen t/m 4 jaar zijn gratis meeverzekerd.

Combinatie

Basisdekking

Comfortdekking

– dekking exclusief geneeskundige kosten en ongevallen
– dekking inclusief geneeskundige kosten en ongevallen

€ 1,15
€ 1,60

€ 1,65
€ 2,10

Uitbreidingen:
– geld, premie per polis per dag

€ 0,50

€ 0,50

 

Poliskosten 
De poliskosten bedragen € 5,- per polis. Bij gelijktijdig afsluiten van de Annulering Garantieverzekering en de Reisverzekering zijn de poliskosten slechts eenmaal verschuldigd.

DEKKINGSOVERZICHT REISVERZEKERING
Hieronder vindt u een samenvattend overzicht van dekkingsonderdelen en verzekerde bedragen. De verzekerde bedragen zijn maxima per verzekerde per reis, tenzij iets anders is vermeld.

Verzekerde bedragen
Combinatie

Basisdekking

Topdekking

Dekking ongevallen (ter keuze)
– Overlijden
– Blijvende invaliditeit
– Zonder helm (mee)rijden op een motorvoertuig van 50cc of meer

€ 12.500,-
€ 50.000,-
€ 5.000,-

€ 12.500,-
€ 50.000,-
€ 5.000,-

Dekking Geneeskundige kosten (ter keuze)
– Geneeskundige kosten in het buitenland
– Tandheelkundige kosten

kostprijs
€ 350,-

kostprijs
€ 350,-

Dekking Extra kosten
– Kosten door ziekte, ongeval, werkstaking, natuurrampen of
klimatologische omstandigheden
– Telecommunicatiekosten, per reis
kostprijs
€ 100,-
kostprijs
€ 150,-
Dekking Bagage
– Beschadiging/diefstal/verlies van bagage

€ 3.000,-

€ 5.000,-

Aparte maxima voor o.a.:
– sieraden en horloges *
– portable foto-, film-, beeld-, geluids- en videoapparatuur *
– Vervangende kleding en toiletartikelen
– Reisdocumenten
– Schade aan logiesverblijven (> € 25,-)
* per reis voor alle verzekerden samen 2x het maximale bedrag

€ 300,-
€ 1.500,-
€ 250,-
kostprijs
€ 300,-

€ 500,-
€ 2.500,-
€ 250,-
kostprijs
€ 500,-

Dekking Geld (ter keuze)
– Diefstal/verlies van geld per reis voor alle verzekerden samen

€ 500,-

€ 500,-

DOORLOPENDE REISVERZEKERING
Wanneer u regelmatig reist, is een doorlopende reisverzekering vaak voordeliger. U bent het gehele jaar verzekerd en u heeft geen omkijken meer naar de verzekering, zelfs niet tijdens een weekendje weg in Nederland. De medewerkers van Ross Holidays vertellen u er graag meer over.

ALARMCENTRALE 
Belangrijk onderdeel van de reisverzekeringen van de Europeesche is de actieve hulpverlening via de Europeesche Hulplijn. In noodgevallen (zoals een ernstige ziekte, ziekenhuisopname of een ernstig ongeval in het buitenland of ernstige familieomstandigheden thuis) moet er heel wat geregeld worden. Denk bijvoorbeeld aan het vervoer terug naar Nederland. Het kan zelfs zijn dat er van een ambulancevliegtuig gebruik gemaakt moet worden. De hulpverlening in het buitenland en de noodzakelijke terugreis hoeft u in deze gevallen niet zelf te regelen. Daarvoor kunt u een beroep doen op de alarmcentrale. Die biedt het gehele jaar, 24 uur per dag, professionele hulp.