Terug naar Argolis - Peloponnesos
Home > Argolis - Peloponnesos > Geschiedenis Argolis - Peloponnesos

In het verleden was de Peloponnesos het gebied waar zich de geschiedenis zich heeft gevormd. Vele volkeren hadden hier hun land en vochten tegen elkaar. Het is te groot om ons toe te spitsen op de geschiedenis van een van de volkeren die hier sinds lange tijd gestreden hebben. De belangrijkste volken op Argolis waren die van Mycene, Argos en Epidavros. De allereerste hoofdstad van het Griekenland zoals het tegenwoordig als land bestaat, dus na het samengaan van vele aparte staten, was Nafplion, dat ook op Argolis gelegen is.

Argos als naamgever aan dit gebied was ooit een belangrijk middelpunt van de regio. Maar de meest bekende zijn toch wel de gebieden van Epidavros en Mycene.
Epidavros stamt uit het Myceense tijdperk, maar kende grote groei gedurende het Byzantijnse tijdperk. Vooral het theater is nog heel goed intact en hier worden ook tegenwoordig nog diverse voorstellingen gegeven. De akoustiek van dit theater is zo goed dat zelfs op de bovenste rij van de tribune een gefluisterd woord in de arena goed te horen is. Ook hier zijn tal van andere opgravingen te bezoeken.
Op 20 december 1821 was in Piada de eerste nationale vergadering nadat de Turken uit het land waren verdreven. Tijdens deze vergadering werd besloten dat blauw en wit de kleuren zouden zijn van de nationale Griekse vlag en werd de grondwet van Epidavros opgesteld. Deze werd opgesteld op basis van onder andere de nieuwe normen en waarden ten aanzien van individuele vrijheid.
Epidavros laat ook een oude geschiedenis zien.

Mycene beleefde het hoogtepunt in 1350 tot 1200 v.Chr. maar had al bestaansrechten vanaf ver daarvoor. De opgravingen van Mycene hebben grote delen aan de oppervlakte gebracht en het vergt ook enige tijd om deze allemaal te bekijken. Het is raadzaam om voor een bezoek reeds enige informatie gelezen te hebben, om een idee te hebben van de omvang en de betekenis van de verschillende ruïnes. Een aantal van de opgegraven elementen zijn tentoongesteld in het Nationaal Museum in Athene.

Deel met vrienden of reisgenoten