Overzicht over ons
Home > Service & Info> Over ons> Erkende reisorganisatie

Erkende reisorganisatie

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Ons bedrijf is aangesloten bij SGR, bekend onder lidmaatschapsnummer 2148. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis” Ga voor meer informatie naar www.sgr.nl.

Per boekingsdatum 1 februari 2021 betaalt u € 5,00 per persoon voor SGR-garantie. In alle gevallen geldt dat bij annulering van de reis de bijdrage verschuldigd blijft.

Klik hier voor de garantieregeling van SGR.

Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR)

Ross Holidays is aangesloten bij het ANVR, bekend onder het lidmaatschapsnummer 4445. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover.
De ANVR-Reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle arrangementen op deze website aangeboden, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.
De ANVR-Reisvoorwaarden staan gepubliceerd in de folder ‘ANVR vakantie informatie’ en op www.anvr.nl. Ga voor meer informatie naar www.anvr.nl
Indien u geïnteresseerd bent in de reis- en/of boekingsvoorwaarden van het ANVR kunt u hieronder op de link klikken die u direct toegang bieden tot deze voorwaarden.

Klik hier voor de ANVR consumenten- en boekingsvoorwaarden.

Stichting Calamiteitenfonds Reizen

Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
-(een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
-de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.” Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.
Ga voor meer informatie naar www.calamiteitenfonds.nl.

Klik hier voor de garantieregeling van het Calamiteitenfonds Reizen.
keyboard_arrow_leftkeyboard_arrow_right

Deel met vrienden of reisgenoten

Deel met vrienden of reisgenoten