Terug naar Folegandros
Home > Folegandros > Geschiedenis Folegandros

De geschiedenis van Folegandros

Ondanks dat Folegandros een onderdeel uitmaakt van de Cycladen die in de geschiedenis een belangrijke rol innamen, is er over de geschiedenis van Folegandros niet veel geschreven. Toch speelde het eiland een rol in het verre verleden.
Volgens de Griekse mythologie zou de zoon van koning Minos van Kreta, Folegander, zijn naam aan het eiland gegeven hebben.

Een andere uitleg voor het ontstaan van de naam is dat het eiland in het verre verleden bewoond werd door herders. Aangezien de herders mannen waren, werd het eiland wel ‘Polyandros’, Grieks voor ‘veel mannen’ genoemd. Door zeelui werd het eiland Polykandro genoemd. Het lijkt erop dat het eiland bewoond is geweest door mensen die er vanuit Klein-Azie zijn gekomen en het eiland in hun bezit namen.

Een derde uitleg is dat de Phoeniciers het eiland gebruikten als thuisbasis voor hun reizen en handel in het Aegeisch gebied. Het rotsachtige karakter van het eiland beschermde hen tegen aanvallen. Vanaf 2000 voor Christus waren het de Dorianen die het eiland bestierden. Vanaf 500 voor Christus overheersten de Atheners, zoals dit voor de meeste eilanden in deze regio het geval was. Er zijn inscripties gevonden op Folegandros dat er taxen betaald werden aan de Atheense alliantie. Koperen munten uit deze tijd, 3e en 2e eeuw voor Christus, met afbeeldingen van Apollo en Artemis zijn gevonden op het eiland. Nadat de Macedoniers de macht hadden overgenomen, kwamen de mannen van Alexander de Grote op het eiland en eisten hun rol als heersers op, en Folegandros werd een onderdeel van het Byzantijnse rijk.

Vanaf 1204 kwamen de Venetianen die het stokje overnamen. Het fort Kastro is destijds gebouwd en Marco Sanudo werd de heerser. Hij was populair omdat hij de lokale bevolking goed gezind was. Zo liet hij hen vrij in het beleven van hun religie en had een tolerante houding in het algemeen.

In 1307 volgende de Spanjaarden, in 1770 voor vier jaar de Russen en vervolgens heroverden de Ottomanen het eiland dat stand hield tot 1821. Toen bevrijdden de bewoners zich van het Turkse juk en sloten zich aan bij de nieuwe Griekse Staat.


Deel met vrienden of reisgenoten