Terug naar Skyros
Home > Skyros > Geschiedenis Skyros

De geschiedenis van Skyros

Volgens de Griekse mythologie zond de godin Thètis, moeder van Achilles, rond 1300 v.Chr. haar zoon naar Skyros om hem te verhinderen deel te nemen aan de Trojaanse Oorlog. Zo zou de voorspelling, dat men hem zou doden, niet uit kunnen komen. Toch kwam de ingenieuze Ulysses naar Skyros en haalde Achilles over mee ten strijde te trekken. Zo geschiedde en hij werd gedood bij de muren van Troje. Ulysses kwam terug naar Skyros om de zoon van Achilles, Neoptólemos, over te halen zijn vader te wreken bij Troje. De voorspellingen hadden immers gezegd dat door deelname van Neoptólemos aan de strijd, Troje niet zou vallen. En inderdaad beleefde Neoptólemos grote triomfen in de strijd die tien jaar duurde.

Vele verschillende stammen voerde oorlog en ook de Romeinen kwam hier aan de macht. Vanaf de 2e eeuw kwam het christendom op Skyros en werden vele kerken gebouwd. De Venetianen werden verjaagd door de Turken en werd er een aantal keren van stuiver gewisseld. Tijdens de Griekse revolutie van 1821 was de deelname van de inwoners van Skyros van doorslaggevend belang, zowel ter land als ter zee. Het eiland werd een toevluchtsoord. Skyros werd samen met de rest van de Sporaden bevrijd in 1829.

Er zijn ongeveer vijfenvijftig plaatsen waar historische opgravingen en vondsten gedaan zijn uit die oude en woelige tijden. Archeologische opgravingen van Palamári maken duidelijk dat het in de bronstijd een belangrijk centrum was. Tot op de dag van vandaag worden er nog steeds vondsten gedaan.

Deel met vrienden of reisgenoten