Parga, Epiros

In de 13e of 14e eeuw vluchtten mensen uit het oosten van het Byzantijnse Rijk naar het westen. In het oosten bedreigden immers de islamitische Turken de hoofdstad Byzantium en omstreken. Van al die vluchtelingen vestigden velen zich op de plaats waar nu Parga ligt. Zij waren doodsbang toen de Turken steeds meer grondgebied van Griekenland in bezit kregen. Daarom drongen zij er sterk op aan dat de rijke en sterke stad Venetië hen te hulp kwam.

De Venetianen bouwden op de heuvel boven het dorp een vesting. Deze staat er nu nog steeds. De Venetiaanse soldaten hadden destijds een prachtig uitzicht toen zij het land en de zee aftuurden of de muzelmannen in aantocht waren. Ze hadden geluk, want zij kwamen niet, tenminste voorlopig. Zij zaten wel dichtbij want in Ioánnina waren ze de machthebbers. Toen ze dichterbij kwamen, bouwden ze een tweede vesting bij Anthóussa.

Lees verder

Meer over Parga

Omstreeks 1800 veroverde Frankrijk onder leiding van keizer Napoleon half Europa. De Fransen verdreven ook de Venetianen uit Parga. De onderworpen landen voelden niets voor de Franse overmacht en onder leiding van Engeland verdreven zij de Fransen een jaar later weer. Van Parga hadden de Fransen best mogen blijven. Alles liever dan de Ottomanen. Frankrijk had in 1815 de strijd verloren en moest dus de bezetting terugtrekken uit Parga. Uit zorg dat anders de Ottomanen het zwakke dorp alsnog zouden overrompelen, hadden de inwoners van Parga er belang bij dat de Engelsen bleven. De Engelse commandant voelde er echter niets voor de Ottomanen als buren te hebben. Hij overlegde met de misdadige Ali Pasja, die het Ottomaanse gezag uitoefende in Ioannina. Deze betaalde een enorme som geld aan de Engelsen waarna zij vertrokken en de bewoners van Parga aan hun lot overlieten.

Video van Parga

op de kaart

Deel met vrienden of reisgenoten

Deel met vrienden of reisgenoten