Overzicht over ons
Home > Service & Info> Over ons> Disclaimer en copyright

Disclaimer en Copyright

Op deze pagina vindt u informatie over disclaimers en copyright bij Ross Holidays

Disclaimer

Aan het onderhoud van deze site besteedt Ross Holidays de grootst mogelijke zorg. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook géén rechten worden ontleend.
Ross Holidays draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar deze site van Ross Holidays (www.rossholidays.nl) verwijst.
De grafische voorstellingen (waaronder de foto’s) en alle teksten op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Ross Holidays worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Desgewenst kunt u toestemming vragen via het contactformulier.

Copyright

Alle rechten berusten bij Ross Holidays, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht je ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Niets uit de uitgaven van Ross Holidays mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het reproduceren in digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

Mocht u vragen hebben over projecten, artikelen of andere zaken die de Ross Holidays betreffen dan kunt u die stellen via:
· e-mailadres: info@rossholidays.nl
· adres: Ross Holidays, Wilhelminalaan 2b, 6641 DG Beuningen

Constateert u onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt via het contactformulier.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Wanneer je gegevens aan Ross Holidays verstrekt, vallen je gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van je persoonsgegevens. Bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) hebben wij onze verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld en geregistreerd onder 1643273. Je kunt deze inzien via

Website CPB
keyboard_arrow_leftkeyboard_arrow_right

Deel met vrienden of reisgenoten

Deel met vrienden of reisgenoten