Opgravingen in Messini

Messinia - Peloponnesos

Dat de Pelopónnesos de bakermat van Griekenland wordt genoemd, weten we ondertussen wel. Hierbij zijn vooral Olympía en Mýstras de eerste die in gedachten springen. Echter een kleine 30 kilometer ten noorden van Kalamáta bevindt zich nog een plek met interessante archeologische vondsten.

 • ancientmessini_613.jpg
 • ancientmessini_686.jpg
 • ancientmessini_642.jpg
 • ancientmessini_747.jpg
 • ancientmessini_728.jpg
 • ancientmessini_695.jpg
 • ancientmessini_672.jpg
 • ancientmessini_714.jpg
 • ancientmessini
 • ancientmessini_718.jpg
 • ancientmessini_761.jpg
 • ancientmessini_776.jpg
 • ancientmessini_649.jpg
/

Te midden van een vruchtbare vallei verrees op deze plek in 369 voor Christus de oude stad Messíni.

De opgravingen zijn relatief jong, minder bekend en daardoor niet in groten getale bezocht. Met name de bouwwijze en omvang geven deze stad een belangrijke historische waarde. Bijzonder is bovendien dat Messíni door de eeuwen heen uitzonderlijk goed bewaard is gebleven. De stad werd nooit vernietigd en er werd, wat vroeger niet ongebruikelijk was, geen nieuwe nederzetting bovenop gebouwd.

In 1895 werd onder leiding van archeoloog Themistoklís Sophoúlis gestart met opgravingen. In de jaren die daarop volgden werd de leiding regelmatig overgedragen en werd stukje bij beetje meer blootgelegd van de oude stad. Onder andere een fontein, theater, diverse andere openbare gebouwen en huizen werden blootgelegd. Ook zijn er graven aangetroffen met aardewerk, terracotta vazen, gouden sieraden, metalen voorwerpen, munten en bronzen objecten. Vandaag de dag is men nog steeds bezig met de opgravingen en wordt er restauratiewerk verricht. Onlangs heeft men een grote, nieuwe ontdekking gedaan. Veel bijzonderheden zijn hier nog niet over vrijgegeven, maar het schijnt te gaan om een graf voorzien van vele kostbaarheden. Politie en leger zijn ingezet voor de bewaking ervan.

Het oude Messíni werd beschermd door vestingmuren, gebouwd van grote, rechthoekige, kalkstenen blokken. De noordwestelijke zijde hiervan is het beste bewaard gebleven. Daar is tevens een arcadische poort die inmiddels is uitgegroeid tot het symbool van de stad. Een ander in het oog springend bouwwerk is het theater, dat dankzij de gewelfde ingang en oplopende trappen doet denken aan een fort. Het werd omgeven door een halfronde muur. In deze muur waren enkele ingangen die via trappen naar de bovenste rij van het theater leidden. Vroeger werden op deze plek grootschalige politieke bijeenkomsten georganiseerd.

Ook imposant is het Asklepieion, een antiek sanatorium. Het was destijds een van de meest opvallende plekken in het oude Messíni. De centrale binnenplaats van het Asklepieion werd omgeven door vier gangen met zuilen. Daarnaast stond er een opvallende tempel en een groot altaar die werden omringd met een groot aantal beelden. In de buurt van dit sanatorium zijn bovendien nog meer ontdekkingen gedaan. Zo werd er een straat ontdekt, evenals een dichtbevolkte wijk. In enkele huizen van de oude stad zijn prachtige mozaïekvloeren gevonden.

Wat echter tot de meest indrukwekkende en best bewaard gebleven gebouwen van het oude Messíni behoort, zijn het stadion en bijbehorende gymnasion. Beide werden omgeven door een zuilengang die op de plek waar de gebouwen bij elkaar komen voorzien was van een dubbele rij pilaren. Daardoor vormden het stadion en gymnasion een architectonische eenheid. De westelijke colonne van zuilen eindigde aan het einde van de baan, zo’n 110 meter vanaf de noordelijke kant. Ertussenin staan sokkels met ere-inscripties, waar vroeger beelden op stonden. Van het stadion zelf zijn achttien tribunes, gescheiden door trappen, met ieder achttien zitrijen opgegraven.

De opgravingen in het oude Messíni brengen steeds weer nieuwe puzzelstukjes uit het verleden aan het licht. Een deel van de vondsten die in Messíni zijn gedaan, worden bovendien tentoongesteld in een museum aan de westkant van het dorp Mavromáti. In het twee verdiepingen tellende gebouw zijn onder andere sculpturen en stukken kalksteen met inscripties te bezichtigen.

op de kaart

Accommodaties op Messinia - Peloponnesos

Deel met vrienden of reisgenoten

Deel met vrienden of reisgenoten