Vogels in Gialova

Messinia - Peloponnesos

Enkele kilometers ten noorden van Giálova ligt de lagune van Voidokiliá. Een prachtig strand begrensd door een gebied met duinen. Dit natuurreservaat is een waar vogelparadijs, waar meer dan 270 soorten vogels zijn geteld.

  • vogels in gialova, peloponnesos
  • vogels in gialova, peloponnesos
/

Duizenden vogels die in de herfst naar Afrika vliegen, stoppen bij de lagune om uit te rusten voordat ze verder gaan met hun lange reis van 3000 kilometer over de Middellandse Zee en de Sahara-woestijn. In de lente komen ze weer terug naar het meest zuidelijke Europese moeras om opnieuw te rusten en zich te voeden. Veel vogelsoorten overwinteren in de lagune. Birdwatchers zullen onder de indruk zijn van dit natuurlijke spektakel. Met name in de vroege uurtjes zijn de meeste vogels hier te spotten.. Er zijn drie plekken waar men het beste zicht heeft.

Het belang van de lagune van Voidokiliá voor vogels is pas sinds kort aan het licht gekomen. Dit is tevens de reden waarom dit gebied nog niet bekend is bij grote groepen vogelliefhebbers. Door de matige grootte van het gebied zijn er relatief veel vogels op een beperkte oppervlakte te spotten. Een paar uur in de wachttoren van de lagune is genoeg om de meeste van de vogelpopulatie te observeren. Van indrukwekkende adelaars tot ongrijpbare roerdompen.

De beste periode om vogels te observeren in de lagune is van september tot mei. Kemphaan, zomertaling, zwarte of glossy ibis, blauwe reiger, kleine zilverreiger, ralreiger, wulp,goudplevier, steltkluut en de ijsvogel zijn al vanaf augustus waar te nemen, maar het is pas vanaf begin september dat de koning van de lagune zich laat zien; de visarend. purperreiger, de bruine – en de steppekiekendief, verschillende soorten sternen, de meeste steltlopers, waaronder de tureluur en de poelruiter, morinelplevier, zwarte ruiter, kluut en zijn slechts enkele van de overige soorten die in september te zien zijn. De lagune wordt in die tijd een waar vogelparadijs!

In de winter zijn er zo’n 20.000 vogels in de lagune. Eenden en meerkoeten zijn de meest talrijke vogels, maar ook andere interessante soorten zijn hier dan te vinden. Zo zijn er meer dan 500 reigers die in de lagune overwinteren; de grote witte zilverreiger, blauwe reigers en kleine zilverreigers. Zij bevinden zich steeds in de buurt van de aalscholvers. Deze hebben een speciale techniek om aan hun voedsel (vis) te komen. Het is een heel schouwspel dit te zien. In groepen bewegen ze in een soort van lijn door het water. De vogels in het achterste linie vliegen over de voorste heen en duiken onmiddellijk om de opgejaagde vis te vangen. Deze beweging wordt steeds herhaald. Ze beginnen aan de rand van de lagune om zo verder de wetlands in te gaan. Over het algemeen wordt dit eerste langs de randen van de lagune gedaan, om het vervolgens voor te zetten in de grachten van het moeras, waar ze het veruit het grootste gedeelte van de vis vangen. De verschillende soorten reigers zoals eerder genoemd, wachten aan de rand van het water om de vissen die ontsnappen aan de aalscholvers te vangen.

In de winter zijn er drie soorten adelaars die zich het gebied eigen maken; de keizeradelaar, de bastaardadelaar en de visarend. Veel kiekendieven sluiten zich bij hen aan. Flamingo’s zijn het gehele jaar door aanwezig in de wetlands. De circa tien roerdompen die in de winter het gebied bewonen, zijn vooral te zien als zij over het riet heen vliegen, met name vlak voor de schemering invalt.

op de kaart

Accommodaties op Messinia - Peloponnesos

Deel met vrienden of reisgenoten

Deel met vrienden of reisgenoten