Het Griekse alfabet

“Wanneer u op vakantie naar Griekenland gaat is het handig als u een woordje Grieks kunt spreken. Daarbij bedacht ik me dat het goed zou zijn, ook wat over ons alfabet te vertellen. De rijke historie van Griekenland is namelijk niet alleen herkenbaar in de vele restanten van tempels, amfitheaters en beelden uit het verre verleden, maar ook onze taal is een belangrijk erfgoed dat bewaard is gebleven.

Het Oud Grieks mag dan geen spreektaal meer zijn, maar vormt wel de basis van de taal zoals de Grieken die vandaag de dag spreken. We weten zelfs niet hoe het Oud Grieks heeft geklonken. We denken dat het klinkt zoals enkele geleerden dit aangeven. Echter heersen hier wel verschillende meningen over. Maar goed, nu spreken we over onze taal van vandaag de dag zoals door ons gesproken.

Iedere letter van het Griekse alfabet staat voor een bepaald geluid. Iedere combinatie van de symbolen heeft een eigen betekenis. Het alfabet is op deze manier vormgegeven zodat men niet alleen kan communiceren met elkaar, maar ook geest en ziel komen harmonieus samen door het geluid dat ermee wordt gecreëerd. De taal is de melodie van de ziel.

Tot op heden ontdekken wetenschappers in de opbouw van de taal nog steeds nieuwe mogelijkheden. In 1996 kwamen Duitse onderzoekers er bijvoorbeeld achter dat de letter N zuurstof naar je hersenen stuurt en dat dat de reden is dat de letter in het midden van het (van oorsprong 27-letterige) alfabet staat. Op de Harvard Universiteit werd ontdekt dat het goed is voor het hart wanneer Homerus’ Ilias en Odyssee hardop worden uitgesproken. Het is een soort ademhalingsoefening die het juiste ritme aan de hartslag geeft. Dit valt te herleiden uit de theorie van Pythagoras over de Griekse taal; alles is muziek, alles is harmonie.

Als we de juiste combinatie uitspreken, ontstaat er een kracht. Een goed voorbeeld hiervan is wanneer soldaten marcheren, zij lopen allemaal synchroon in een bepaald ritme. Gedurende hun wandelmars, zullen zij het marcheren staken bij het oversteken van een brug.. Door de verzamelde kracht van de marcherende groep, bestaat de kans dat de brug deze niet zal kunnen trotseren en dus in kan storten.

Een stukje historie

De Griekse taal zoals deze huidig bekend is, stamt uit de 9e eeuw v.Chr. en is ontstaan uit onder andere het Fenisisch. Dit alfabet kende echter geen klinkers. Dit was geen groot probleem gezien de taal alleen een lettergreep woorden bevatte die ook nog veelal gelijk waren. De Griekse taal ontwikkelde echter langere woorden, waardoor de behoefte aan klinkers ontstond. In oorsprong schreven de Grieken van rechts naar links, daarna volgde een periode dat het heen en weer geschreven werd, tot uiteindelijk de schrijfwijze van links naar rechts gebruikt ging worden, zoals wij die tegenwoordig ook kennen. Wist u overigens dat het Latijn ook uit het oude Griekse alfabet is voortgekomen? Dus ook de Nederlandse taal vindt zijn oorsprong in het Grieks. Iets wat men gezien de totaal andere schrijfwijze en onherkenbaarheid in onze ogen van de Griekse tekens niet zou zeggen.

De Griekse taal heeft 24 letters. Sommigen met een haast gelijke klank en sommige klanken worden gevormd door meerdere letters. Zo klinkt de geschreven OI als IE. Terwijl andere letters uit slechts 1 karakter bestaan maar een meervoudige klank hebben; ψ klinkt als psi.

Heel veel woorden in verschillende Europese talen hebben een oorsprong in het Grieks. Zo ook de Nederlandse taal. Maar hierover een andere keer.

Het alfabet

Zoals gezegd is de Griekse taal een belangrijk erfgoed dat uit de oudheid bewaard is gebleven. Als wij onze taal spreken is ieder woord onderdeel van een soort gebed. Met het uitspreken van de woorden danken we voor het bestaan van de mens. Wanneer we de letters van het Griekse alfabet uitschrijven, ontstaat het volgende:

In onderstaand kader is het alfabet volgens de Oudgriekse spelling te zien, waardoor er nog letters tussen staan die tegenwoordig niet meer voorkomen in het alfabet. De eerste twee regels worden als volgt uitgesproken: al pha, vi ta, ga ma, de el ta, epsi lon. Dit wordt gezien als het opzeggen van een gebed.

HoofdlettersKleine lettersUitspraak
Α(αλφα)αálfa (a)
B(βiτα)βvíta (v als in Viktor)
Γ(γαμα)γgámma (g)
Δ(δελτα)δthélta (th als in ‘this’ in het engels)
Ε(εψιλον)εépsilon (e kort als in ‘en’)
Ζ(ζητα)ζzíta (z)
Η(ητα)ηíeta (ie)
Θ(φητα)θthíeta (th als in ‘think’ in het engels)
Ι(γιωτα)ιjótta (j of ie)
Κ(καπα)κkáppa (k)
Λ(λαμδα)λlámda (l)
Μ(μι)μmíe (m)
Ν(νι)νníe (n)
Ξ(ξι)ξksíe (x)
Ο(ομικρον)οómikron (o)
Π(πι)πpíe (p)
Ρ(ρο)ρro (r, met een korte o)
Σ(σιγμα)σ, ς (aan het einde van een woord)sígma (s)
Τ(ταυ)τtáf (t)
Υ(υψιλον)υípsilon (i)
Φ(φι)φfíe (f)
Χ(χι)χchíe (ch als in ‘chloor’)
Ψ(ψι)ψpsíe (ps)
Ω(ωμεγα)ωoméga (o)
keyboard_arrow_leftkeyboard_arrow_right

Deel met vrienden of reisgenoten

Deel met vrienden of reisgenoten