Birdwatching Lesbos

Lesbos

De vogelstand op Lesbos floreert de laatste jaren goed. Dit is een goed teken en trekt vele vogelliefhebbers naar zich toe. Niet alleen doen de vogels Lesbos aan op hun trektocht noord- of zuidwaarts, maar enkele soorten hebben er ook hun broedgebied of zelfs hun permanente verblijfplaats.

Vanaf begin april en later in het seizoen, als de vogeltrek haar piek bereikt, is Lesbos een populaire bestemming voor vogelspotters. Ongeveer 3000 tot 4000 spotters komen naar Lesbos, waarvan de meesten de Engelse of Nederlandse nationaliteit hebben.

Er zijn twee eigenschappen die Lesbos zeer geschikt maken voor vogels. Zo is er een grote variëteit van ‘wetlands’, oftewel waterrijke gebieden met een grote aantrekkingskracht op fauna. Daarnaast is het eiland gelegen in het oostelijke deel van het Mediterrane gebied. Hiermee ligt het in het midden van de route van trekvogels die naar Oost-Europa en Klein-Azië trekken.

Van alle Egeïsche eilanden heeft Lesbos de grootste variëteit aan vogels. De laatste jaren zijn er meer dan 300 verschillende vogels gezien. Bovendien heeft Lesbos drie gebieden die onder de bescherming van het Europese netwerk ‘Natura 2000’ vallen, waarmee ze zijn aangemerkt als beschermd gebied. Natura 2000 zet zich in voor het behoud en bescherming van het ecosysteem van gebieden wereldwijd.

Op het eiland zijn enkele zeldzame vogelsoorten te vinden. Lesbos is bijvoorbeeld het enige eiland waar men de zwarte ooievaar (Ciconia nigra) tegenkomt. Anders dan de witte ooievaar leeft deze vogel teruggetrokken in het bos. Tevens leeft op Lesbos een zeldzaam soort specht, de middelste bonte specht (Dendrocopos medius), herkenbaar aan de rode kruin.

Vogelsoorten die veel voorkomen op Lesbos zijn: flamingo’s, zwanen, witte ooievaars, steltkluut, strandloper, zomertaling, diverse kluten en futen, bijeneters, reigers, kiekendief, nachtegaal, diverse zwaluwen, karekiet, waterhoen, roze spreeuw, grauwe klauwier, maskerklauwier, roodkopklauwier, Spaanse mus, woudaapje, de wulp, grijze-, zwarte- en citroenkwikstaart en diverse uilensoorten.

Enkele plekken waar u het beste vogels kunt spotten zijn:

• Skála Kalloní
• Watervallen of Achladeri
• In de golf van Kalloní
• De zoutpannen van Kalloní en van Polinichí
• In de stromen van Tsiknia, Boubari, Milopótamos, Enia Kamáres en Potamiá
• Aan de oostkant van het eiland bij de rivier Evergétoulas en het moeras
• Het gebied rondom Mólivos en Pétra

Het waterreservoir in dit laatst genoemde gebied krijgt regelmatig bezoek van de casarca, de zwarte ooievaar, en soms zelfs van flamingo’s. De Eleonora’s valk vliegt ook regelmatig boven dit gebied. Het stukje tussen Pétra en Mólivos, vlakbij de openlucht disco, is bovendien een van de beste plaatsen in Europa om de Rüppells grasmus te spotten. En bij Pétra, vlak na de haven richting Mólivos, zijn in de baai vaak grote hoeveelheden pijlstormvogels te vinden. Soms zijn het er zoveel dat het wel een olievlek lijkt. Maar ook de kuststreek met de zandweg tussen Eftaloú en Skála Sykaminiá heeft veel te bieden.

‘s Avonds als het donker wordt, zijn overal uilen te horen. Maar het beste zijn die vlak bij het kasteel van Mólivos te vinden. Hier trekken de belichtingslampen veel insecten en daardoor ook vele uilen aan. Kerkuilen, steenuilen, torenvalken en nachtzwaluwen nestelen tussen de oude stenen en ze maken allemaal een ander geluid. Bij de eucalyptusbomen van de lagere school zijn dwergooruilen te vinden die een geluid maken dat lijkt op het tijdsignaal van Greenwich.

op de kaart

Accommodaties op Lesbos

Deel met vrienden of reisgenoten

Deel met vrienden of reisgenoten