Tamata

Tinos

‘Táma’, meervoud támata, is het Griekse woord voor een belofte (taksimo = belofte) aan een heilige. Hiermee wordt de waardering uitgedrukt en is tevens een verering van de heilige als dank voor het aanhoren van gebeden. Uiteraard met als doel dat deze gebeden niet alleen gehoord, maar ook verhoord zullen worden.

Gelovigen over de hele wereld hebben zich deze gewoonte eigen gemaakt.

Ook in de religie van de Grieks-orthodoxe kerk is dit een gebruikelijk onderdeel van de geloofsbeleiding. Men eert de heiligen door het brengen van offers. Deze offers kunnen schenkingen zijn als geld of goederen, maar ook sieraden of beloftes.

De sieraden die gegeven worden, zijn vaak speciaal vervaardigd en dragen een afbeelding van hetgeen gevraagd is aan de heiligen. Bijvoorbeeld de vraag om een genezing van een oog, levert een gouden of zilveren sieraad met de afbeelding van een oog. Dit kan de vorm hiervan hebben of een ets bevatten ervan. Tevens worden veelvuldig beloftes gedaan in ruil voor het verhoren van het gebed. Bijvoorbeeld: Genees mijn zoon en ik zal de rest van mijn leven dagelijks de trappen van de kerk komen vegen of de iconostase van bloemen voorzien.

De Panagia Evangelístra kerk in Tinos-stad is een bekend bedevaartsoord voor de katholieke Grieken, maar wordt ook bezocht de aanhangers van het Grieks-orthodoxe geloof. De legende verhaalt dat de icoon van de Heilige Maagd Maria van deze kerk wonderen heeft verricht.

Dagelijks wordt de kerk bezocht door gelovigen die hun tamata brengen. Een van de tamata die zij doen is de belofte om op hun knieën naar de kerk te komen. De tocht van kruipende, met name, vrouwen is een indrukwekkend tafereel. In de kerk zelf is de directe omgeving van de icoon van de Heilige Maagd Maria bezaaid met duizenden gouden en zilveren tamata. Ook laten veel Grieken hun kind dopen in de Panagia Evangelistra-kerk, uit dank dat het gelukt is om zwanger te raken.

op de kaart

Accommodaties op Tinos

Deel met vrienden of reisgenoten

Deel met vrienden of reisgenoten