Overzicht top 5
Home > Klantenservice> Kafenion> Top 5> 5 bekende theaters in Griekenland

5 bekende theaters in Griekenland

Het theater in het oude Griekenland vond zijn oorsprong in Athene waar al in de 6e eeuw v.Chr. toneelwedstrijden ter ere van de god Dionysus werden gehouden. Na de geboorte van de antieke tragedie verspreidde deze kunstvorm zich door heel Griekenland en werden op diverse plaatsen theaters gebouwd. De volgende 5 theaters behoren tot de meest bekende.

Het theater van Epidavros

Het theater van Epidavros ligt op het schiereiland Argolis op de Peloponnesos en dateert naar schatting uit 350 v. Chr. Het theater maakte deel uit van het Heiligdom van Asclepius, god van de geneeskunde, en is een van de best bewaarde theaters uit de Griekse Oudheid. Er zijn twee verschillende bouwfases te onderscheiden en pas in het midden van de 2e eeuw v.Chr. kreeg het theater zijn huidige aanzien. Het bood toen plaats aan zo’n 14.000 toeschouwers. Net als de meeste Griekse theaters werd ook dit theater tegen de helling van een heuvel gebouwd en nog altijd duidelijk te onderscheiden zijn het ‘theatron’ ( het schuin oplopende zitgedeelte), de ‘orchestra’ (het cirkelvormige speelvlak voor het koor) en de overblijfselen van de ‘skene’ (het gebouw achter het podium dat dienst deed als kleedruimte). Het theater stond bekend om de uitmuntende akoestiek, zelfs op de bovenste zitplaatsen kon men de acteurs horen fluisteren. Elk jaar komt het theater in de zomer weer tot leven wanneer hier tijdens het theaterfestival van Epidavros. Sinds 1988 staat het theater op de lijst van UNESCO Werelderfgoed.

Meer over Epidavros

Het theater van Delphi

Het oude theater van Delphi dateert uit de 4e eeuw v.Chr. en was onderdeel van het heiligdom van de god Apollo. Het ligt net iets achter de tempel van Apollo en biedt een prachtig uitzicht over het heiligdom en de omringende bergen. Tijdens de Pythische Spelen verzamelden zich hier zo’n 5000 toeschouwers om wedstrijden in muziek, poëzie en acteren te volgden. Deze Spelen werden elke vier jaar gehouden om de overwinning van Apollo op de draak te vieren en het theater is dan ook onlosmakelijk verbonden met de verering van deze god. Pas in de 2e eeuw v.Chr. kreeg het theater zijn huidige vorm en nog altijd duidelijk zichtbaar zijn de over 35 rijen verdeelde zitplaatsen en het cirkelvormige speelvlak van het koor. Het was in dit theater dat in 1927 voor het eerst na ruim 2000 jaar weer een oud-Griekse tragedie in een authentieke omgeving werd opgevoerd. Sinds 1987 staat het heiligdom inclusief het theater op de lijst van UNESCO werelderfgoed.

Meer over Delphi

Het theater van Dodoni

Even buiten de stad Ioannina ligt het theater van Dodoni. Met rond de 18.000 zitplaatsen is dit een van de grootste bewaard gebleven theaters uit de Oudheid. Het theater maakte deel uit van het heiligdom van Dodoni en werd in de 3e eeuw v.Chr. gebouwd door de ambitieuze koning Pyrros. Elke vier jaar werden in het heiligdom de Naia-spelen ter ere van de oppergod Zeus gehouden en met de bouw van een imposant theater wilde koning Pyrros zoveel mogelijk toeschouwers voor de toneelwedstrijden aantrekken en hiermee het aanzien van zijn koninkrijk vergroten. Door de tijd liep het theater meerdere malen grote schade op, maar na de nodige herstellingswerkzaamheden werd het steeds opnieuw in gebruik genomen. Na de opkomst van het Christendom echter raakte het heiligdom en daarmee ook het theater in verval. Tijdens de Romeinse tijd functioneerde het nog even als arena voor gladiatorengevechten totdat het in de 4e eeuw n.Chr. defintief buiten gebruik werd gesteld. Tegenwoordig worden er weer elke zomer voorstellingen gehouden tijdens het Festival van Dodoni.

Meer over Dodoni

Het theater van Messini

Niet ver van Kalamata op de Peloponnesos ligt het oude theater van Messini. Dit theater kwam aan het licht bij de opgravingen van de oude stad Messini en de grootte van het theater maakt duidelijk dat het hier om een welvarende stad ging. Met de bouw van het theater werd begonnen in de 3e eeuw v.Chr., maar zijn huidige aanzien kreeg het pas in de Romeinse tijd. Grote delen van het theater werden verwoest in de Byzantijnse periode toen de inwoners van de stad het theater als een soort steengroeve gebruikten voor het winnen van bouwmateriaal voor huizen en kerken. In tegendeel tot de meeste andere theaters werd dit theater niet alleen gebruikt voor het houden van voorstellingen, maar vonden hier eveneens massale politieke bijeenkomsten plaats. Verslagen van deze bijeenkomsten zijn nog terug te vinden in de geschriften van de historicus Ploutarchus. Na de nodige herstellingswerkzaamheden is het theater tegenwoordig weer functioneel en worden er elke zomer oude Griekse tragedies opgevoerd tijdens het Festival van Messini.

Meer over Messini

Het Odeion van Herodes Atticus

Het Odeion van Herodes Atticus, veelal bekend onder de naam Herodion, ligt aan de zuidelijke voet van de Acropolis en werd tussen 161 – 174 n.Chr gebouwd door de Romeinse weldoener Herodus Atticus. In eerste instantie droeg het theater de naam van zijn overleden vrouw maar door de tijd raakte deze naam in onbruik en werd het naar de opdrachtgever vernoemd: Odeion van Herodes Atticus. Het gaat hier om een Romeins odeion, een theater dat voornamelijk werd gebruikt voor muziekuitvoeringen. De zitplaatsen waren bekleed met marmer en boden plaats aan ruim 5000 toeschouwers. Archeologische vondsten, waaronder een aslaag met de resten van een houten dak, duiden erop dat dit theater aanvankelijk overdekt was. Het theater was door middel van een stoa verbonden met het Dionysus-theater, een van de oudste theaters ter wereld en de geboorteplaats van de oude Griekse tragedie. Van het Dionysus-theater zijn enkel nog ruïnes over, maar het Odeion werd volledig gerestaureerd en tegenwoordig vinden hier elk jaar diverse voorstellingen plaats tijdens het Festival van Athene.

Bekijk onze vakanties

Deel met vrienden of reisgenoten